Søknader må være i henhold til Steigen kommunes plan for idrett og fysisk aktivitet.  

Søknader sendes inn via www.anleggsregisteret.no 

Anlegg det søkes tilskudd til må være registrert i Anleggsregisteret. Ta kontakt med Steigen kommune for å få anlegg oppført i registeret.  

Kontaktperson

Marianne Hansen, telefon 99470508 
e-post marianne.hansen@steigen.kommune.no