Det kan nå søkes om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 
Anlegg det søkes om støtte til må være inkludert i Steigen kommunes plan for idrett og fysisk aktivitet. 

Søknader sendes inn via www.anleggsregisteret.no

 

Kontaktperson ved spørsmål: 
Marianne Hansen, tlf. 99 47 05 08
e-post: marianne.hansen@steigen.kommune.no