Sommerutlysning 2021
Koronapandemien er ikke over, og vi går fortsatt en usikker og krevende tid i møte. Derfor ønsker vi å gjenta suksessen fra i fjor ved å skape gode sommeropplevelser for barn og unge. 

Lag og foreninger som har lyst og mulighet til å tilrettelegge for åpne, inkluderende og koronatrygge aktiviteter, kan nå søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen.
Det er også mulig å søke om støtte til å skape sommerjobber for ungdom, som en del av planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene. 

Aktivitetene må gjennomføres i løpet av skolens sommerferie (juni til august). Aktivitetene må tilbys i minst fem dager (én uke eller over en periode). Tilbudet må være gratis for deltakerne, og det kan ikke kreves medlemskap for å delta.
 
Søknadsfrist er 9. mars 2021. Les mer og søk på www.gjensidigestiftelsen.no

Sommer.jpg