Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Søknad til kultur- og næringsfond

29.04.10
Steigen kommune inviterer med dette enkeltpersoner, foretak og organisasjoner til å søke finansiering fra kommunens kultur- og næringsfond.

Tildeling kan gis i form av lån med rente- og avdragsfrihet eller tilskudd. Fondets midler skal nyttes til finansiering som kan fremme kultur- og næringsliv og stimulere til trivsel og bolyst, nyetableringer, bosetting og tilflytting.

Med forbehold om bevilgning fra Nordland fylkeskommune vil det totalt være ca 100.000 kr å bevilge i 2010.

Søknader sendes til: Steigen kommune, 8283 Leinesfjord eller til: postmottak@steigen.kommune.no

Søknadsfrist er: 14. mai 2010.

Retningslinjer