Nordland fylkeskommune har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til tiltak i sjø for å etablere ny betongbru med tilhørende veier fra Ålstadøya til Engeløya i Steigen kommune. 

https://www.statsforvalteren.no/Nordland/Hoeringer/2021/05/soknad-om-mudring-og-utfylling---engeloya-og-storskjaret--steigen/