Nordland politidistrikt har endret fremgangsmåten for å melde og søke om tillatelse til arrangementer. 
Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet

https://www.politiet.no/tjenester/arrangementer/#undefined