Det nærmer seg frist for innsending av høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel.

Fristen er fredag 9. april. 

https://www.steigen.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel-hoering-og-offentlig-ettersyn.6370886-471916.html

Ordfører i Steigen kommune, Aase Refsnes, håper mange kommer med innspill. 

"- Kommunestyret har lenge arbeidet med denne planen for utvikling av Steigen de neste 12 årene.
Men vi ønsker å lytte til alle, enten det er deg som enkeltperson, lag, organisasjoner og foreninger, eller bedrifter og næringsdrivende. 
Har du meninger om utviklingen i Steigen, har du nå muligheten til å si din mening og være med på å påvirke. "