Steigen kommune har stor forståelse for at det er en ny og utfordrende hverdag for mange med stengte skoler- og barnehager, hjemmeundervisning, begrensede muligheter for sosial omgang for barn og voksne, og kanskje en usikker jobb- økonomisk situasjon for enkelte.

 

Samtaletelefonen 400 33 945

 

Fagfolk fra Psykisk Helse- og Rustjenesten vil være tilgjengelig på telefon alle dager fra kl. 10:00 til kl. 22:00