Formannskapet  
Saksliste 31.01.19 Protokoll 31.01.19
Saksliste 05.02.19 Protokoll 05.02.19
Saksliste 28.02.19  
Saksliste 13.03.19 Protokoll 13.03.19

Saksliste 11.04.19

Vedlegg:
Årsmelding 2018
Årsregnskap 2018
Økonomirapport jan-feb.2019

Årsregnskap 2018 Steigen kommune - uttalelse fra kontrollutvalget

Protokoll 11.04.19


 

Saksliste 22.05.19
 
Protokoll 22.05.19

Saksliste 12.06.2019

Økonomirapport april 2019
 
Protokoll 12.06.19

Saksliste 28.08.19

Vedlegg sak 26/19: Boligsosial Plan
 
Protokoll 28.08.2019

Saksliste 23.10.19

Økonomirapport 2. tertial 19

Mulighetsstudie - barnehage 
 
 
   
Kommunestyret  

Saksliste 20.02.19

Tillegg saksliste

Protokoll 20.02.19

Saksliste 30.04.2019 

Årsmelding 2018

Årsregnskap 2018

Økonomirapport 

Iris Salten IKS - selvkost og offentlige anskaffelser

Kontrollutvalgets saksprotokoll

Protokoll 30.04.2019
 

Saksliste 19.06.2019

Økonomirapport april 2019
 
Protokoll 19.06.2019

Saksliste 04.09.2019

Planstrategi for Steigen kommune 2020 - 2023

Boligsosial handlingsplan 2019 - 2023
 
Protokoll 04.09.2019

Saksliste 08.10.2019
 
Protokoll 08.10.19
Plan- og ressursutvalget  
Saksliste 05.02.19 Protokoll 05.02.19
 

Møtet 12.03 er utsatt til 20.03. Møteinnkallingen kommer ut en uke før, altså 13.03

Saksliste 20.03.19

Vedlegg til sak 12/19:

Målsettinger for hjorteviltforvaltning 2019 - 2021 høringsutkast

Endring av minsteareal 2019

Protokoll 20.03.19
Møteinnkalling 07.05.19
 
Protokoll 07.05.19
 

Møteinnkalling 18.06.2019

Delegerte vedtak jan - juni 2019

Vedlegg til sak 26/19:

Plan for idrett og fysisk akt. 2019 - 31

Uprioritert langtidsplan - vedl.1

Innspill til plan - vedl.2

Anleggsregister - vedl.3
 
Protokoll 18.06.2019

Saksliste 03.09.2019

Delegerte vedtak juni - aug 2019
 
Protokoll 03.09.2019
Eldrerådet  
Saksliste 08.01.19 Protokoll 08.01.19
Saksliste 18.02.19 Protokoll 18.02.19

Saksliste 19.03.19

Vedlegg:

Til Eldererådet fra Steigen pårørendeforening

Til Eldrerådet fra Steigen pensjonistforbundet

Til Eldrerådet fra Nordland fylkeskommune

Protokoll 18.03.19
Saksliste 07.05.19 Protokoll 07.05.19
Saksliste 05.06.19

Vedlegg fra Steigen Pensjonistforbund
 
Protokoll 05.06.19

 
Valgstyret  
Møteinnkalling Valgstyret 22.05.19 Protokoll Valgstyret 22.05.19