Vannledningene tilknyttet Nordfold vannverk vil bli rengjort

  • Fra onsdag 7. Juli kl 23.00, til neste morgen kl 06.00
  • Fra torsdag 8. Juli kl 23.00, til neste morgen kl 06.00
     

Abonnentene bes holde alle kraner stengt når spyling pågår. Vannet vil være helt eller delvis stengt i perioder.
Det kan være fare for mye grums i vannet. Det er også mulig at det blir mye luft i rørene etter spylingen.
Før vannet tas i vanlig bruk, bes abonnentene la det renne direkte ut i avløpet en stund.

Vi beklager ulempene dette vil medføre.

Evt. henvendelser, tlf 970 80 412