VANNLEDNINGENE TILKNYTTET NORDFOLD VANNVERK VIL BLI RENGJORT 

  • FRA ONSDAG 24. JUNI KL 23.00, TIL NESTE MORGEN KL 06.00
  • FRA TORSDAG 25. JUNI KL 23.00, TIL NESTE MORGEN KL 06.00

ABONNENTENE BES HOLDE ALLE KRANER STENGT NÅR SPYLING PÅGÅR. VANNET VIL VÆRE HELT ELLER DELVIS STENGT I PERIODER.
DET KAN VÆRE FARE FOR MYE GRUMS I VANNET. DET ER OGSÅ MULIG AT DET BLIR MYE LUFT I RØRENE ETTER SPYLINGEN.
FØR VANNET TAS I VANLIG BRUK, BES ABONNENTENE LA DET RENNE DIREKTE UT I AVLØPET EN STUND. 

VI BEKLAGER ULEMPENE DETTE VIL MEDFØRE.
EVT. HENVENDELSER, TLF 970 80 412


TEKNISK KONTOR 18. JUNI 2020