VANNLEDNINGENE TILKNYTTET LEINESFJORD VANNVERK VIL BLI RENGJORT

  • FRA MANDAG 22. JUNI KL 23.00 TIL NESTE MORGEN KL 06.00
  • FRA TIRSDAG 23. JUNI KL 23.00 TIL NESTE MORGEN KL 06.00

ABONNENTENE BES HOLDE ALLE KRANER STENGT I NEVNTE TIDSROM. VANNET VIL VÆRE STENGT I PERIODER.

DET KAN VÆRE FARE FOR MYE GRUMS I VANNET. DET ER OGSÅ MULIG AT DET BLIR MYE LUFT I RØRENE ETTER SPYLINGEN.
 
FØR VANNET TAS I VANLIG BRUK, BES ABONNENTENE LA DET RENNE DIREKTE UT I AVLØPET EN STUND. 

VI BEKLAGER ULEMPENE DETTE VIL MEDFØRE.

EVT. HENVENDELSER TIL TLF 970 80 412


TEKNISK KONTOR 18.06.2020