Vannledningene tilknyttet Engeløy og Bogen vannverrk vil bli spylt og rengjort nattestid i denne uken.

Rengjøringen vil bli utført hver natt fra mandag kveld 3. august til fredag morgen 7. august, i tidsrommet kl. 23:00 - kl. 06.00

Abonnementene bes holde alle kraner stengt i nevnte tidsrom. Vannet vil være stengt i perioder.

Det kan være fare for mye grums i vannet. Det er også mulig at det blir mye luft i rørene etter spylingen.
Før vannet tas i vanlig bruk bes abonnentene la det renne direkte ut i avløpet en stund.

Vi beklager de ulemper dette vil medføre.
Eventuelle henvendelser til telefon 48 15 79 57