Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Reguleringsplan, Nordfold

25.03.10
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid.

Hensikten er revisjon av eksisterende plan for Nordfold havn i Steigen kommune, hvor en ser på nye utviklingsmuligheter innen industri, næring, molo/kaianlegg og fritidsanlegg/turisme, samt videreutvikling av det eksisterende boligfeltet i Kalvdalen.

Merknader til det igangsatte planarbeidet kan innen 22. april 2010 rettes til:
Plan-Evo, Boks 3024, 8086 Bodø, tlf.: 75 55 00 40, e-post: post@plan-evo.no

Kart