Det vil gjennom sommeren være redusert kapasitet på legesenteret og i perioder kun mulighet for øyeblikkelig-hjelp-timer. Dette grunnet ferieavvikling og ubemannede stillinger. Ved behov for legehjelp; ta kontakt på vanlig måte via telefon eller helsenorge.no Legevakten nås som før på 116117.