Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Rådhuset blir miljøfyrtårn

14.05.10
Steigen kommune har nå startet opp et samarbeid med Tysfjord og Hamarøy kommune.

Miljøfyrtårn er ett av tiltakene i energi- og klimaplanen for Nord Salten (kommunedelplan vedtatt i formannsskap og kommunestyre i juni 2009)
Denne planen er også innstilt av STH (ordførere og rådmenn i hver kommune). Finansiert av fylkesmann, fylke, IRIS og kommunene.

Miljøfyrtårn er en stiftelse som tilbyr miljøsertifisering for private og offentlige virksomheter.
Tanken er at sertifiseringsprosessen skal gi oss et system som er: Lønnsomt, konkret, relevant og enkelt.

Hvorfor skal Steigen kommune bli Miljøfyrtårn?
• Sparer penger på drift
• Bedrer arbeidsmiljøet
• Gir oss bedre omdømme
• Sparer miljøet (Feier for egen dør)
• Bli et eksempel for andre kommunale og private virksomheter
• Øke konkurranseevnen til regionens næringsliv

Hvordan skal Steigen kommune bli Miljøfyrtårn?
• Vi skal gjennomføre en miljøanalyse for rådhuset, i henhold til definerte bransjekrav.
• Vi skal lage en plan for hvordan vi skal oppfylle bransjekravene.
• Bransjekravene bygger på lover og forskrifter - og tar utgangspunkt i virksomhetens HMS system, med spesiell    vekt på miljøaspektene
• Områdene som bransjekravene tar for seg er: Arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp, transport, utslipp og estetikk

Prosessen frem til sertifisering:
• Prosessansvarlige er miljøgruppene som er utnevnt av rådmennene.
  I Steigen er dette Lisbeth L. Aalstad, Oluf Holmvaag og Eilif Jensen.
  Miljøgruppene har fått opplæring gjennom seminarer
• Inkludering av ansatte ved:
– Oppstartsinformasjon
– Drøftelser i ledermøter, AMU og med tillitsvalgte
– Kartlegging av miljøstatus og måling av miljøfaktorer med informasjon og tilbakemelding
– Utarbeidelse av handlingsplan med høring

• Rådhuset godkjennes/sertifiseres av ekstern sertifisør ved årsskiftet