Steigen kommune har endelig fått på bena et stødig pårørendeutvalg med mandat om å jobbe opp mot omsorgsboligene, sykehjemmet og våre hjemmeboende ute i bygda. 
Målsettingen er å skape en økt kommunikasjon mellom helseadministrasjon, ansatte og bruker/pasient hvor man sammen finner bedre løsninger, mer aktivitet og bedre totaltilværelse for våre brukere og pasienter.
I spissen for dette utvalget er leder Gerd Øfsti Rikardsen og sekretær Elin Nilsen. Med seg har de også blant annet Leif Fredriksen, Solbjørg Rikardsen, Oddmund Svendsen og Laila Aalstad.
Utvalget har hatt to møter nå i høst hvor de har jobbet med å skape struktur og finne sitt mandat. 

Det er en klar erkjennelse fra denne gjengen, som også gjenspeiler seg nasjonalt, at godt arbeid i pleie og omsorg, innebærer at pårørende og frivillige må være med å skape møteplasser for aktivitet og sosialt innhold. Dette kan ikke utelukkende hvile på de ansatte i pleie og omsorg. Utvalget ønsker derfor at andre pårørende også skal melde sin interesse med å bidra til at spesielt Steigentunet skal syde av økt aktivitet.

Det vil bli hengt opp liste utenfor hver boenhet hvor man kan skrive seg opp som interessert bidragsyter, og hvor det vil henge liste med kontaktperson. Det er samme kontaktperson som skal brukes hvis man vil selv løfte saker inn i utvalget.

Sammen med det nyvalgte styret så møter også kommunalleder helse og omsorg og/eller enhetsledelse ved sykehjem og hjemmetjeneste. Antall møter pr år er ikke satt ennå, men tredje møte i høst avholdes 9. desember.