Allmøte på Steigentunet torsdag 09.september 2021
Sted: Kantina
Tidspunkt: 12:30

Det inviteres herved til pårørende-allmøte. Alle pårørende til brukere eller pasienter i Steigen kommune er invitert.

Agenda;

 • Orientering om helse og omsorgssituasjonen i Steigen kommune
 • Orientering om pårørendeutvalg og dets formål
 • Valg av representanter til overordnet pårørerendestyre
 • Valg av representanter til representasjon inn mot hver enhet:

  Langtidsavdeling
  Skjermet avdeling
  Omsorgsbolig
  Hjemmetjeneste
  Psykisk helse

Steigen kommune har over tid ikke hatt en god nok systematisk dialog med pårørende i kommunen. Det er et ønske og et mål at dette skal endres.

Vel møtt!

 

Jørgen Lundsveen

Kommunalleder helse og omsorg