Det er mange pårørende som spør ansatte om utvidet mulighet til å besøke sine kjære på Steigentunet. Steigen kommune har laget retningslinjer for besøk på institusjonen som er i henhold til retningslinjer fra sentrale myndigheter. De retningslinjene som har vært presentert og brukt frem til nå, vil fortsatt gjelde.

For å lese den nye veilederen for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner som ble publisert 27.05.2020 trykk HER