Regjeringens pressekonferanse 9. juni er oversatt til arabisk, polsk, engelsk, somali, tigrinja, urdu, tyrkisk, russisk er nå lagt ut her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-janssen-vaksina-9.-juni/id2857588/

Annet informasjon:
Helsemyndighetenes informasjonstelefon om korona er tilgjengelig på språkene polsk, arabisk, urdu og somali, i tillegg til norsk og engelsk.
Alle språk har samme nummer 815 55 015. Der vil du få en tastemeny som tar deg til rett språk.

Felles side med koronainformasjon på ulike språk oppdateres kontinuerlig:
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/corona-information-in-other-languages/id2814563/

Bufdir har oversatt informasjon om krisesentertilbud til en rekke ulike språk:
https://bufdir.no/aktuelt/krisesentertilbudet_ikke_alle_skal_holde_seg_hjemme_under_pandemien/

Vaksinestrategien endres slik at unge tilbys vaksine tidligere:
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/young-people-offered-vaccination-sooner/id2849495/?expand=factbox2849497

AstraZeneca-vaksinen tas ut av koronavaksinasjons-programmet:
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/the-astrazeneca-vaccine-will-be-removed-from-the-covid-19-vaccination-programme/id2849494/