Lokal høring
Det er kommunen som har ansvar for at kunngjøring av navnesak er reist. Vi legger med dette saken ut på lokal høring, jf.§ 8 i lov om stadnavn. 
Har du innspill til stavemåte, ber vi om tilbakemelding til Steigen kommune innen 1.06.2024
Høringsuttalelser kan sendes pr post til: Steigen kommune, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord, eller til kommunens e-post: postmottak@steigen.kommune.no