Bodø kommune har registrert flere tilfeller av covid-19-smitte fra norske feriereisende som har vært i Polen. Steigen kommune slutter seg derfor til Bodø kommunes oppfordring til reisende om å være forsiktige, og å ha lav terskel for å la seg teste. Vi anmoder også om 10 dagers frivillig karantene ved hjemreise etter å ha besøkt Polen.