Ingen smittede i Steigen kommune.
805 er vaksinerte med 1. dose, 266 er vaksinerte med 2. dose.