Kriseledelsen i Steigen kommune henstiller publikum å lese oppdatert informasjon på nettsiden til Folkehelseinstituttet før man ringer eller kontakter Steigen kommune for å få svar på ulike spørsmål vedrørende Coronavirus.
 
Steigen kommune har i dag ingen som er konstatert smittet. Helsetjenesten vår er dimensjonert for kommunens 2600 innbyggere. For å unngå overbelastning på helsetjenesten, og unngå smittespredning, ber vi om at utenbygdsboende som er pålagt hjemme-karantene unngår å besøke Steigen, heller ikke reiser til fritidsboligene sine her.

Steigentunet har fra 12. mars stengt lokalene for besøkende for å hindre smittespredning. Dette gjelder også Bogen Eldresenter (Toppen) som holder stengt fra i dag, 13. mars.

Rådhuset er for tiden stengt for besøkende og henvendelser kan gjøres på telefon på dagtid man-fred 75778800, eller på e-post til postmottak@steigen.kommune.no

Utleie av kommunale lokaler som for eksempel gymsaler på skolene, kulturskolen, kultursalen og Allhuset stoppes.

Planlagt kommunestyremøte den 24. mars utgår. Øvrige politiske møter avholdes kun dersom dette skjer uten fysisk frammøte, det vil si via nett som ved skype, teams eller telefon.

Alle møter eller samlinger i kommunal regi utgår, med mindre det er strengt nødvendig.
 

Hjemmesida oppdateres hverdager kl 15:00.