Det er ingen nye mistenkte eller påvist tilfeller av Koronavirus i Steigen.

Steigen Legesenter
Både nasjonalt og lokalt er det nå en bekymring i fastlegekorpset fordi vi ser at det er svært liten pågang på fastlegekontorene; folk bestiller rett og slett ikke timer, og det er en bekymring fra fastlegene sin side om at personer som trenger oppfølging velger å avstå fra dette pga Korona-situasjonen. Dette gjelder også her i Steigen. Enkelte kontaktårsaker har vi et klart ønske om utsettes, men endel personer har behov for regelmessig oppfølging, og det gjelder særlig de som har kroniske sykdommer (feks diabetes, høyt blodtrykk, hjerte- og/eller karsykdommer, kroniske lufveislidelser), og særlig da i kombinasjon med høy alder. Man har god dokumentasjon på at risikoen for å utvikle alvorlig sykdom av koronavirus er mindre hvis man har en velbehandlet kronisk sykdom.

Vi har gjort endringer i driften slik at risiko for smitte skal minimeres, blant annet skal det ikke være mange på venteværelset samtidig. Pasienter med luftveissymptomer håndteres ikke i lokalene til det ordinære legekontoret. I tillegg tilbyr vi både video-konsultasjon og telefonkonsultasjoner.

Det er viktig å opplyse om at med de tiltak som er innført, er det er trygt å komme på legesenteret til konsultasjon. Vi oppfordrer derfor dere som har kroniske sykdommer, eller på annen måte bør ha oppfølging av lege, å ta kontakt med oss på Steigen Legesenter.


Fritidsbolig i påsken
Regjeringen opprettholder fortsatt vedtak om forbud mot å oppholde seg i fritidsbolig i annen kommune. Den gjelder også for Steigen. Dette er en nasjonal forskrift som er begrunnet med at man ikke skal belaste helsetjenesten i andre kommuner enn hjemkommunen. Steigen kommune har ikke myndighet til å dispensere fra forskriften, og vi ber om at den respekteres. 

Forskriften lyder slik:
 § 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.