FHI oppdaterte 29.4.20 sine kriterier for hvem som bør testes for COVID -19
Nå er det indikasjon for å teste alle for SARS-CoV-2 dersom de har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller dersom lege mistenker covid-19. Ved mangel på testutstyr vil vi prioritere hvem som bør testes etter en prioriteringsliste utarbeidet av FHI.


Steigentunet
Vi åpner opp for noe besøk av pårørende til våre pasienter og beboere på Steigentunet. Trykk HER for retningslinjene som følges.


Oppvekst kan melde om følgende:
Steigenbarnehagen melder om at barn og foresatte er glad for at barnehagen er åpen. Det er gode rutiner i barnehagen for å sikre at veileder for barnehagene blir fulgt. Dette er et krevende arbeid som ansatte i Steigenbarnehagen strekker seg lagt for å imøtekomme.

Steigenskolen melder om at elever, foresatte og ansatte er glad for at skolen nå er åpnet for de minste. I likhet med barnehagene er der utarbeidet en veileder med sjekkliste fra myndighetene som skolene må etterleve og signere ut for at den skal kunne være åpen. Denne sjekklista er kvittert ut av skolelederne i kommunen.

Kulturskolen melder om at de nå er i gang med undervisning der eleven er fysisk til stede. Det presiseres at alle smittevern-råd og veiledere rundt dette etterfølges.

Voksenopplæringen melder om det ennå undervises via digitale løsninger. Det ventes på ny informasjon fra myndighetene før endringer her blir iverksatt.


Steigen kommune ønsker med dette alle våre innbyggere en riktig god 1. mai-helg.