Det er for tiden ikke noen kjente tilfeller med Covid-19-sykdom i Steigen kommune. I nasjonal statistikk framkommer det tre tilfeller av påvist smitte i Steigen kommune. Dette dreier seg om personer som.

  • har gjennomgått sykdom/gjennomført isolasjon og/eller
  • er folkeregistrert i Steigen, men ikke oppholder seg i kommunen