Vi har en oversiktlig situasjon i Steigen kommune, melder kommuneoverlege Einar Stødle i dag. Det er fortsatt ikke noen flere som er mistenkt eller påvist smittet av koronavirus i vår kommune. Takket være folks innsats og bevissthet på å følge de tiltak og retningslinjer fra myndighetene, så er mulighetene for smittespredning veldig redusert. Det rettes derfor en stor takk til alle dere innbyggere i Steigen for deres utholdenhet og innsats for å begrense spredningen av koronavirus. Kriseledelsen med kommuneoverlegen i spissen oppfordrer alle fortsatt å ha fokus og forholde seg til de retningslinjer som gis for å begrense smittespredningen. Når vi står sammen klarer vi det.

Med dette ønsker Steigen kommune alle sammen en god helg. Ta vare på hverandre!