Det er fortsatt påvist bare ett smittetilfelle av Korona i Steigen.

Tiltakene til myndighetene opprettholdes
De tiltakene som er bestemt av myndighetene under Koronakrisen fortsetter til over påske. Det vil si til og med 13. april. Det betyr at de tiltak som har vært satt i verk i Steigen også fortsetter som før. Skoler og barnehager holder stengt, Steigentunet, Bogen Eldresenter og Rådhuset er stengt for besøkende. Det opplyses også om at Bua vil være stengt for utlån av tur- og aktivitetsutstyr til over påske.

Myndigheten har lagt en strategi med formål å slå ned viruset. Det vil si man arbeider for å stoppe det. Det krever at hver enkelt av oss å være nøye med å følge de retningslinjer som kommer fra våre myndigheter. Det gjelder både i forhold til egen hygiene og hvordan vi forholder oss til omverden. Tiltakene vil være til stor hjelp for å hindre smittespredning, og hindre at de som er innenfor risikogruppen blir smittet. Se oppdaterte informasjon på Fhi sine nettsider HER
 

Opphold på fritidseiendom i annen kommune
Regjeringen vedtok i går at forbudet mot opphold på fritidseiendom i annen kommune er forlenget. Den gjelder også for Steigen. Dette er en nasjonal forskrift som er begrunnet med at man ikke skal belaste helsetjenesten i andre kommuner enn hjemkommunen. Steigen kommune har ikke myndighet til å dispensere fra forskriften og vi ber om at den respekteres. 

Forskriften lyder slik:
 § 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.


Ta vare på hverandre
Det krever mye av oss alle å være i en slik situasjon som dette over tid, og det er derfor viktig at man tar vare på seg selv og egen psykiske helse. Det er forebyggende å være aktiv og i bevegelse, gjøre ulike ting som gir deg positiv energi, osv. Vi har godt av å snakke med andre. Ring gjerne en venn, eller noen andre som du tenker kan ha godt av å få en telefon fra deg. Denne nasjonale dugnaden vi står i krever mye av oss, men samtidig vet vi at når vi står sammen om dette og hjelper hverandre, kommer vi også mye bedre ut av det.