Steigentunet holder stengt for besøkende.
Steigentunet er fortsatt stengt for besøkende. Vi får noen henvendelser med spørsmål om muligheter for besøk til beboere og pasienter. Vi må dessverre avvise de som spør. Pårørende som besøker sine kjære ved livets slutt er unntak, og får etter avtale mulighet for å komme inn. Bakgrunn for de strenge retningslinjene er å hindre smittespredning av Koronaviruset inne på Steigentunet. Dette er i henhold til bestemmelser fra sentrale myndigheter som vi også regner med vil vedvare en god tid fremover. Vi har sett andre eksempler på at sykehjem i Norge nå har blitt utsatt for smitte og med resultat av flere dødsfall på institusjoner grunnet koronavirus. Dersom smitten kommer innenfor Steigentunet, vil det være svært stor sannsynlighet for videre smittespredning blant pasienter. Vi må huske at på sykehjem har noen av de svakeste menneskene i befolkningen og med størst mulighet for et dårlig utkomme av en epidemi. Pasienter og beboere må derfor beskyttes særskilt i form av strenge smitteverntiltak. Vi håper på publikum og pårørende sin forståelse for at Steigentunet fortsatt må holde stengt for besøkende.
 

Treningsaktivitet ute
I denne tiden hvor våren er på full anmars, kommer også lysten og gleden i å drive med treningsaktiviteter utendørs, gjerne sammen med andre, som f.eks fotball. Det er fortsatt viktig å påpeke nødvendigheten av å forholde seg til reglene som myndighetene har satt i forhold til dette. Det er dessverre blitt observert treningsaktivitet på idrettsbanen i Leinesfjord med alt for mange som spiller fotball uten å følge de reglene som gjelder. Det er ikke en ønsket adferd under Koronaepidemien og må endres. Dersom retningslinjene for idrettsaktiviteter ikke blir fulgt fremover, vil man i verste fall vurdere stenging av idrettsanlegg der det skjer bevisst brudd på smittevernreglene. Nedenfor er retningslinjene gjengitt

Følgende arrangementer er forbudt (NIF):
a.
 Kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes

b. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 2 meter ikke kan overholdes

c. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.

Vi ber derfor alle om å respektere disse reglene slik at vi kan unngå at idrettsanlegg i kommunen må stenges for bruk.
 

17. mai
Myndighetenes lager nå en nasjonal veileder for hvordan 17 mai feiringen skal kunne foregå på en forsvarlig og god måte. Ordfører i Steigen kommune har dialog med korps og grendelagene i kommunen hvor det legges ulike planer for feiringen. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan 17. mai feiring i Steigen blir.
 

Fritidsreiser
Myndighetene anmoder fortsatt om at unødvendig reiseaktivitet unngås. På tross av at hytteforbudet er opphevet fra 20. april er det viktig å bidra til smittevern ved å unngå reiser som man absolutt ikke trenger å gjennomføre.
 

Vi har stor forståelse for at folk nå begynner å bli utålmodige og lei denne situasjonen som medfører strenge tiltak og begrensninger i folks handlefrihet under koronaepidemien. Vi ber derfor om at man gjør positive aktiviteter for egen del og gjerne nyter vårværet ute. På den måten bidrar vi til å holde motet vårt oppe under denne felles dugnaden.

Avslutningsvis i dagens informasjonsrunde vil vi repetere gode råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Steigen kommune ønsker med dette alle våre innbyggere en riktig god helg.

Litt mye eller helt avstand?. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet, april 2020