Det er påvist ett smittetilfelle av Korona i Steigen.

Er du bekymret eller har du spørsmål?

Steigen kommune har stor forståelse for at det er en ny og utfordrende hverdag for mange med stengte skoler- og barnehager, hjemmeundervisning, begrensede muligheter for sosial omgang for barn og voksne, og kanskje en usikker jobb- økonomisk situasjon for enkelte.

Ta kontakt på vår samtaletelefon 400 33 945 – telefontid kl. 10:00 til kl. 22:00