Åpning av barnehagene i Steigen:
Barnehagene åpnet i dag, 21. april som planlagt til stor glede for både barn, foresatte og ansatte. Det har vært gjort et godt stykke arbeid med å organisere driften og iverksette nødvendige smitteverntiltak i henhold til veilederen fra helsemyndighetene. Barnehagene vil gjøre noen erfaringer som vil ha betydning for hvordan driften blir fremover, og om det oppstår eventuelle behov for justeringer eller iverksetting av andre tiltak.

Skolene åpner 27. april:
Oppvekstsektoren er klar for åpning av skolene i Steigen, 1 til 4 klasse, fra mandag 27. april. Rektorene på den enkelte skole leder arbeidet med å få på plass alt til åpningen i henhold til utarbeidet veileder fra myndighetene. Det arbeides med å få plass et tilbud også innenfor skolefritidsordningen (SFO).

Testkriterier for koronavirus:
Folkehelseinstituttet har nå ute en tilrådning om testing av enkelte grupper i befolkningen for korona/covid 19. Se HER 

Steigen legesenter melder om god kapasitet for å kunne gjennomføre testing av de som er i utvalgsgruppen. Befolkningen kan kontakte legesenteret ved behov for testing.