Det er påvist ett tilfelle av COVID-19 i Steigen. Vedkommende er smittet i utlandet. Det dreier seg om et mildt forløp av luftveisinfeksjon, og det er iverksatt hjemmeisolasjon.  Alle som kan ha blitt utsatt for smitte er kontaktet av helsetjenesten.