Det er ingen påvist smitte av koronavirus i Steigen.

Vi har en situasjon der vi foreløpig ikke har smitte påvist i Steigen kommune. Dette er fordi vi tar nødvendige forhåndsregler lokalt og nasjonalt. Vi må likevel være forberedt på at vi på et tidspunkt vil få smitte også i Steigen. Men jo flere som følger de råd og tiltak som gis, jo mer sikre er vi på at vi unngår å få smitte og samtidig forhindrer at vi får stor spredning av viruset.
 
I denne fasen er det svært viktig å beholde roen og ikke overdrive egne tiltak, samtidig som man forholder seg til det som gis av informasjon og råd på en fornuftig måte. Det kan være til god hjelp å gjøre positive aktiviteter som f.eks å gå en tur, lese bok eller høre på lydbok, se en film, beskue noe vakkert, snakke med en venn. Den psykiske helsen er avhengig av at vi selv gjør positive aktiviteter som avleder oss fra alvor, nedstemthet og negative tanker.

Steigen kommuner tilbyr rask psykisk helsehjelp hvor man kan få tilgang til gratis hjelp og rådgivning ved lettere psykiske plager av kognitive terapeuter. Dette tilbys også over telefon og internett. Det trengs ikke henvisning for å bruke tjenesten. Her kan en også få tilgang til gode behandlingsprogram på internett som kan være hjelpsomme f.eks. ved søvnvansker, men også stress, belastninger, bekymringer og nedstemthet. Har du behov tjenesten, ring 994 80 194

Er du bekymret og redd?
Trenger du noen og snakke med?
Steigen kommune har stor forståelse for at det er en ny og utfordrende hverdag for mange med stengte skoler- og barnehager, hjemmeundervisning, begrensede muligheter for sosial omgang for barn og voksne, og kanskje en usikker jobb- økonomisk situasjon for enkelte.

Samtaletelefon 400 33 945
Fagfolk fra Psykisk Helse- og Rustjenesten vil være tilgjengelig på telefon alle dager fra kl. 10:00 til kl. 22:00

På grunn av korona-situasjonen i Norge er Alarmtelefonen 116 111 som er for barn og unge nå døgnåpen, nettside www.116111.no

Alle som lurer på om de burde vært testet for Koronasmitte, kan gå inn på nettsiden www.koronasjekk.no Der får man raskt avklart om man anbefales test i henhold til gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Det er nå vedtatt ny forskrift om utvidet karantenebestemmelser i Steigen kommune. Trykk HER for å lese forskriften av 18.03.2020.