Det er fortsatt ingen registrerte smittede av Cornoviruset i Steigen kommune. Befolkningen oppfordres likevel fortsatt å følge de råd og pålegg som kommer fra helsemyndighetene. Det er fortsatt viktig med god håndhygiene og avstand til andre.

Steigen kommune kan få behov for ekstrahjelp innenfor helse- og omsorg og vil derfor ha tilbakemelding om du kan tenke deg å bidra. Henvendelse skjer til Steigentunet ved Lene Bergheim Nilsen på mobilnummer 40477165 eller på e-post lene.nilsen@steigen.kommune.no

Det arbeides nå med å opprette egen avdeling på Steigentunet for håndtering av pasienter som er blitt smittet av Corona-viruset og som trenger særskilt behandling og pleie.