Åpning av skolene 

  • Steigenskolen melder om at det ikke lar seg gjøre å starte for alle trinn førstkommende mandag. Det vil derfor bli en gradvis åpning av skolene i Steigen. Informasjon rundt dette er sendt ut fra rektor til foresatte ved de forskjellige skolene.  
  • Voksenopplæringen informerer om at deres elever starter opp mandag 18. mai. 
  • Kulturskolen er i ordinær drift i samarbeid med grunnskolene. Gruppestørrelse i dans er endret etter smittevernplan.  
  • Steigenbarnehagen har tatt i bruk ny veileder fra myndighetene. Veilederen åpner opp for større kohorter og mer samhandling på tvers av kohortene. 

For mer informasjon om veiledere for skole og barnehage trykk HER 

Rådhuset åpner mandag 11. mai
Publikum kan henvende seg i skranken for informasjon og eventuelt avtale om møter med saksbehandlere. Avtaler kan også gjøres direkte ved å ringe kommunens sentralbord eller via epost: postmottak@steigen.kommune.no

Informasjon til virksomheter
Regjeringen understreker at hver enkelt virksomhet er ansvarlig for å opptre i tråd med myndighetskrav og retningslinjer, og virksomheter som har behov for å drøfte problemstillinger om hvordan bransjen kan oppfylle normene, bør fortrinnsvis ta dette opp med eget fagdepartement. Kommunen har et opplysnings- og veiledningsansvar i.h.t smittevernloven, men mottar svært mange henvendelser på dette området, og oppfordrer derfor virksomhetene å først undersøke med eget fagdepartement om det foreligger veiledere eller bransjestandarder. 

Mer informasjon om dette finner du ved å trykke HER 

17 mai feiring 
Nyttig og praktisk gjennomføring av 17.mai finner du ved å trykke HER 

Toppen eldresenter
Åpner opp for begrenset besøk. Trykk HER for retningslinjene som må følges.

Steigentunet
Har åpnet opp for noe besøk av pårørende til våre pasienter og beboere. Trykk HER for retningslinjene som må følges.