Det er fortsatt ikke påviste tilfeller av Koronasmitte i Steigen. Det oppfordres likevel at alle fortsetter å ta nødvendige forhåndsregler og gjennomføre tiltak for å hindre smittespredning.

Regjeringen vil nå åpne samfunnet gradvis og kontrollert. Myndighetene har meldt om åpning av barnehager fra 20. april og skoler, 1-4 klasse fra 27. april. Med forbehold om at pålagte smitteverntiltak er iverksatt, vil Steigenbarnehagen åpne 20. april. Myndighetene vil komme med veileder uka etter påske vedrørende hvilke tiltak som må settes inn før skoler og barnehager kan åpne. Utgangspunktet er at Steigenbarnehagen åpner 20. april. Steigen kommune gjør oppmerksom på at åpningsdato for Steigenbarnehagen kan bli forskjøvet om veileder pålegger kommunene omfattende tiltak. Det vil komme nærmere informasjon på kommunens hjemmeside om dette i løpet av uken etter påske.

Se oppdatert informasjon fra Fylkesmannen HER

Kommunale institusjoner vil fortsatt holde stengt for besøkende. Dette gjelder Steigentunet, Bogen Eldresenter (Toppen), Biblioteket og Rådhuset.

Steigen Formannskap vil i dag 8. april vedta oppdatert karanteneforskrift for Steigen, denne blir lagt ut på hjemmesiden så snart den er vedtatt.

Myndighetene letter på retningslinjene som ble bestemt 12. mars. Samtidig oppfordrer myndighetene oss å være utholdende og gjøre nødvendige forhåndsregler og tiltak for å begrense smittespredningen. Hold avstand og vask hendene!.

Steigen kommune ønsker med dette alle en riktig god påske.