Nå skal vi gjøre første støp på brudekket til den nye lavbrua. Dette starter i løpet av tirsdag 29. august 2023. Arbeidene kan også pågå på nattestid, over til onsdag, hvis nødvendig. Mens dette står på blir det manuell dirigering av trafikken på høybrua. Dette er av hensyn til arbeidene og betongbiler som skal frem. Det er smal vegbane mellom bruene. Følg trafikkdirigentens anvisninger. Etter støpen blir det lysregulering igjen.

Planen er at vi skal gjøre slik støp én gang i måneden, i totalt ti etapper, fram mot sommeren. Det blir manuell dirigering hver gang. 

Nettsida for prosjektet er oppdatert med informasjon og bilder. Fv. 835 Engeløybrua - Nordland fylkeskommune (nfk.no)