Kommunen har sammen med ekstern konsulent befart Lilandsbrua i dag, fredag 8 oktober. Det er konkludert med at brua åpnes for nødvendig personbiltrafikk. Større kjøretøy kan ikke krysse elva før nødvendig sikringstiltak er utført.
Kommunen vil komme tilbake med mer informasjon om dette.

Hold avstand mellom bilene ved kryssing.  Det er satt opp kjegler på nordsiden av brua, som flyttes og settes på plass etter kryssing.
Det vil bli satt opp skilt om dette i neste uke.

 

Steigen kommune
PUD