Etter at vaksinasjonen med AstraZeneca ble midlertidig stanset i mars, har vi i Steigen mottatt én type vaksine. Dette er mRNA-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Vi får leveranser hver uke, og vi informeres om størrelsen på leveransen 1-2 uker i forveien. Det kan derfor være noe utfordrende å planlegge frem i tid, og det er også vanskelig å kunne si konkret når gitte aldersgrupper vi bli tilbudt vaksinasjon. 

469 personer har fått sin første vaksinedose og 203 personer har fått sin andre dose. Vaksinasjonen følger fastsatt prioriteringsrekkefølge fra FHI, og vi har i Steigen nå begynt vaksinasjon i prioriteringsgruppe 4. Dette er personer i aldersgruppen 64-74 år + personer mellom 18 og 64 med forhåndsdefinerte høyrisikosykdommer/tilstander.
Det ser ut til vi vil komme et godt stykke nedover på listene de neste ukene, da leveransen til Steigen går betraktelig opp, samt at intervallet på 1. og 2.dose fra 15.mars ble økt fra tre til seks uker.  I uke 14 mottar vi 72 vaksinedoser, og i uke 15 mottar vi 84. Til forvirring skulle personer i prioriteringsgruppe 5 vaksineres da vi fikk AstraZeneca-vaksinen, derfor kan noen oppleve at personer som er yngre enn en selv, allerede er vaksinert. 

Som innbyggere i Steigen vil man bli kontaktet av legekontoret for time til vaksinering på sms, telefon eller brev etterhvert som vaksinene kommer. Vi oppfordrer personer som ikke er folkeregistrert eller har fastlege her, men som oppholder seg i kommunen over lengre tid og ønsker koronavaksine, om å ta kontakt med legekontoret for avklaring rundt vaksinasjon. Det samme gjelder dersom det fremdeles er personer 75 år og oppover som ikke har blitt tilbudt vaksine.