Steigen Kommune har blitt tildelt kr. 829.000 til en 4. runde i Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer og kommuner.

Nærmere informasjon, søknadskriterier og søknadsfrist vil bli kunngjort snarest.