Det er i dag opprettet nye mobilnummer i pleie- og omsorgssektoren i Steigen kommune. Bakgrunnen er at vi i lengre tid har slitt med dårlig mobildekning. Publikum oppfordres derfor å ta i bruk de nye mobilnumrene hos Telenor for å nå de ulike avdelingene på Steigentunet og i Hjemmetjenesten. Listen nedenfor viser både de gamle og de nye numrene som skal brukes (Telenor).

Arbeidssted

Phonero

Telenor (nye nummer)

Mølnmoa

91522944

46862730

Mølnmoa personale 1

Bogen (Toppen) Eldresenter

90131529

46886401

Toppen

ASP

40609330

46890694

Ansv. Sykepleier

Langtidsavdeling 1 og 2

40600213

46944319

Langtid Somatikk

Korttid

45212747

91121662

Korttidsavd.

Skjermet

45496024

94135299

Skjermet enhet Demens

Hjemmetjenesten kontor

45279898/90278051

91130302

Hjemmesykepleie kontor/vakt

Hjemmetjenesten nord

48199353

94152461

NordSteigen – vakttelefon

Hjemmetjenesten pårørende

40100926

94163197

Hjemmetjenesten pårørende

Kjøkkenet

46502443

94161991

Kjøkken - Steigentunet