Normalt mottar Folkehelseinstituttet vaksinen i august/september, og distribuerer den til kommuner i september/oktober. Varemottak og distribusjon i år bli ca. 1 måned forsinket. Dette skyldes sen anvisning fra WHO om hvilke virusstammer vaksinen skulle inneholde.

Hoved ­utsendingen,  starter i uke 41 og tar 3-4 uker. Dette forutsetter at FHI mottar vaksine fra produsentene til avtalt tid.

 

Det vil komme oppdatering på vaksineringstidspunkt, når vaksinene er ankommet Steigentunet.

 

Mvh

Ledende helsesykepleier Hilde Husøy