Lilandsbrua er stengt p.g.a skade på ett av fundamentene. Ekstern kompetanse skal sjekke ut dette i morgen, fredag 8 oktober.  Brua vil være stengt til vi får avklart om det er trygt å kjøre over. Tidligst i løpet av morgendagen.  Ny informasjon om saken vil bli lagt ut på hjemmesiden straks den foreligger.