Landbruksprosjektet Steigen og Hamarøy kommune
 

26/1 møttes ressursgruppen i landbruksprosjektet for første gang. Nå er vi endelig i gang! Bak landbruksprosjektet står både Steigen Kommune, Hábmera suohkan/Hamarøy kommune og de lokale bondelag og bonde- og småbrukarlag fra begge kommuner. Målet med prosjektet er å stabilisere antall gårdsbruk i drift og stimulere til omstilling og etablering av bærekraftige tilleggsnæringer. Sammen har vi begynt den viktige jobben for å løfte frem muligheter og bistå i viktige prosesser i landbruket som er så sentralt i regionen vår.

 

Bor du i Steigen eller Hamarøy og gjør deg tanker om generasjonskifte? Kjøp eller salg av gård? Omstilling? Lokalmatproduksjon? Gårdsturisme? Opplevelsesprodukter? Har du lyst til å bli stor eller liten bonde? - Eller noe helt annet, som kan henges opp på den store knaggen som landbruk er, så ta kontakt med prosjektleder Astrid Regine Nässlander på e-post astrid.nasslander@steigen.kommune.no eller telefon 47620361.