I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 

Kommune:                  Steigen

Søker:                           Cermaq Norway Salmon AS (930 152 366)

Søknaden gjelder:     Økning av biomasse 

Omsøkt størrelse:     7.000 tonn MTB

Lokalitet:                     Hjartøy Ø i Nordfoldfjorden

Midtpunkt anlegg:    67*39.391 N og 15*07.312 Ø


Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Steigen kommune, rådhuset og på www.steigen.kommune.no. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på epost postmottak@steigen.kommune.no eller per post til Steigen kommune, rådhuset, 8283 Leinesfjord, innen 24. august 2024.