Kommune:                      Steigen
Søker:                             Cermaq Norway AS (961 922 976)
Søknaden gjelder:         Biomasseendring 
Omsøkt størrelse:          4.700 tonn biomasse
Lokalitet:                        11312 Svartfjell
Midtpunkt anlegg:         67*56.369 N og 15*30.190 Ø
 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Steigen kommune, rådhuset og vedlagt her. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på epost postmottak@steigen.kommune.no eller per post til Steigen kommune, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord, innen 19. mars 2021.
 

Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal uttalelse og til sektor for orientering
Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg
Rapport Svartfjell ASC C 2020
Svartfjell Rapport B-undersøkelse - revidert
Svartfjell 2020 B-undersøkelse før utsett
Beredskapsplan Cermaq Norway
Cermaq IK dokumentliste
Gebyr Svartfjell 2021
Strømmåling Svartfjell 10 og Bunn 2005
Strømmåling Svartfjell 2021 Spredn rap.
Svartfjell 2021 - permanent 4.700 - følgebrev NFK
Svartfjell vs arealplan
Samtykke Svartfjell