Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Kunngjøring Nord-Norsk Stamfisk

29.04.15

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Kommune:             Steigen
Søker:                   Nordnorsk stamfisk AS (995 262 894)
Søknaden gjelder:   Klarering av ny lokalitet til stamfisk av laks
Omsøkt størrelse:   780 tonn MTB
Lokalitet:                Sandøya (ved Helnessund)
Kartref.:                  67*44.294N og 14*45.207Ø
Kontaktperson:        Knut Andersen (mob.: 970 99 265)

Søknaden er også utlagt til offentlig innsyn ved Steigen kommune, rådhuset. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 08. juni 2015. Mer info om saksgangen finnes på: www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema/veiledning-med-mer. Søknaden finner du her:

Nordnorsk Stamfisk AS - 995262894 - søknad om klarering av ny lokalitet Sandøya i Steigen kommune.
Nordnorsk Stamfisk AS - søknad om ny lokalitet Sandøya - godkjenning av søknad.
Søknad m_ vedlegg.
Søknad om etablering av ny lokalitet Sandøya.