Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Kunngjøring godkjente reguleringsplaner

11.06.10
I samsvar med Plan- og bygningsloven (1985) § 27-2 nr 1 har Steigen kommunestyre vedtatt følgende reguleringsplaner:

-Våg hyttefelt, G/B 75/4. Vedtatt av Steigen kommunestyre den 16.12.09
-Oksholmen Hyttefelt Nordskot, G/B 28/3. Vedtatt av Steigen kommunestyre den 28.04.2010
Dokumentene kan sees på rådhuset, og på www.steigen.kommune.no/reguleringsplaner.
Vedtaket kan påklages innen 2. juli 2010, jfr. Plan- og bygningslovens §27-3.