I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Kommune: Steigen
Søker: Cermaq Norway AS (961 922 976)
Søknaden gjelder: Areal- og biomasseendring
Omsøkt størrelse: 6.000 tonn MTB
Lokalitet: Martnesvika i Mørsvikfjorden
Midtpunkt anlegg: 67*46.023 N og 15*34.852 Ø
Midtpunkt flåte 1: 67*45.962 N og 15*34.700 Ø
Midtpunkt flåte 2: 67*45.917 N og 15*34.971 Ø
Midtpunkt flåte 3: 67*45.830 N og 15*34.965 Ø

Søknaden finner du vedlagt her og er også utlagt til offentlig innsyn ved Steigen kommune, rådhuset. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på e-post: postmottak@steigen.kommune.no eller per post til: Steigen kommune, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord, innen 14. februar 2020.
 

Oversendelsesbrev fra Nordland fylkeskommune

Søknad om areal- og biomasseendring - del 2 - DokID1457754
E-postmelding - DokID 1457755
Beredskapsplan Cermaq Norway (2) - DokID 1457757
Cermaq IK innholdsfortegnelse 2018 - DokID 1457758
FDI gebyr Martnesvik - DokID 1457759
Koordinater anlegg og flåte lokalitet 13139 Martnesvik - DokID 1457760
Martnesvika - følgebrev akvakultursøknad 2019 - DokID 1457761
Martnesvika anleggsskisse - DokID 1457762
Martnesvika vs arealplan - DokID 1457763
Oversikt Martnesvika - DokID 1457764
Sjøkart Martnesvika - DokID 1457765
Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg 1755730 - DokID 1457766
Søknad om areal- og biomasseendring - del 1 - DokID 1457732
1755730-1 - DokID 1457733
61483.01 Martnesvika B-undersøkelse - DokID 1457734
61483.02 Strømrapport Martnesvika - DokID 1457735
61483.03 Martnesvika forundersøkelse type C oktober 2019 - DokID 1457736
61483.04 Martnesvika forundersøkelse - DokID 1457737Beredskapsplan Cermaq Norway (1) - DokID 1457738